Rahasia John Graden untuk Perdebatan

Sebelum kita masuk ke dalam daging pelajaran, biarkan saya memperkenalkan diri. Apa yang membuat saya memenuhi syarat untuk mengajarkan materi ini kepada Anda? Pertama, izinkan saya mengatakan apa yang tidak memenuhi syarat saya. Pertama, saya sabuk hitam. Itu tidak memenuhi syarat saya. Saya sabuk hitam tingkat ketujuh. Itu tidak memenuhi syarat saya juga. Meskipun mungkin a...